Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği 

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik

Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik

Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik 

Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma İnceleme Yönetmelik 

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği

Deniz Turizmi Yönetmeliği 

Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği

Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği

Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik

Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik

Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği 

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

Gemi Acenteleri Yönetmeliği 

Gemi Adamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği

Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 

Gemi İnşa Yönetmeliği 

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

Gemi Söküm Yönetmeliği

Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik 

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği

Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği 

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği 

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği

Gemilerde Meteorolojik Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Gemilerin Teknik Yönetmeliği 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği 

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği 

Gümrük Yönetmeliği

İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği 

Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelik 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği 

Limanlar Yönetmeliği

Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik

Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulanması Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 

Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliği 

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Yardımcıları Yönetmeliği 

SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik 

Tatvan Liman Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik 

Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği 

Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği 

Türkiye Cumhuriyeti Limanlarını, Hava Üslerini ve Hava Alanlarını Ziyaret Edecek veya Karasularında Harekat Yapacak Olan Yabancı Deniz ve Hava Kuvvetlerinin Uyması Gereken Hususlara Dair Yönetmelik

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği 

Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 

Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik 

Yurt Dışında Bulunan Gemi ve Uçakların İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik