Danışma Kurulu’nun 07/04/2016 tarihinde yaptığı toplantıda, bir deniz hukuku dergisinin çıkarılması hususunda tavsiye kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, DEHUKAM tarafından 2018 yılından itibaren yılda (Ocak ve Temmuz aylarında) iki sayı olmak üzere, hakemli “DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’nin (DEHUKAMDER)” yayınlanması, 18/03/2016 tarihli bir Protokol çerçevesinde “Legal Yayıncılık AŞ” tarafından üstlenilmiştir.

DEHUKAMDER’de eserlerin orijinal dilinin (Türkçe veya İngilizce) yanında, tercümesi (İngilizce veya Türkçe) ile birlikte yayınlanması kararlaştırılmıştır.

DEHUKAMDER, deniz hukuku alanındaki akademik çalışmasını yayınlatmak isteyen tüm ilgililere açıktır.

Legal Yayıncılık AŞ hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.