1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü (LOAD LINES Protokol 1988)

1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolü (HNS 2010)

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılmasına Hakkında Uluslararası Sözleşme (LLMC 1976)

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılmasına Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden Protokol (LLMC Protokol 1996)

Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi (SAR 1979)

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 1974)

Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Sözleşmesi (COLREG 1972)

Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Önlemlerin Önlenmesine Dair Protokol (SUA 1988)

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL)

Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Convention 1972)

Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme (BALLASTWATER 2004)

Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (BUNKER 2001)

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW 1978)

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi (TONNAGE Convention 1969)

IMO Kurucu Sözleşmesi (IMO Convention 1948)

Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND 1992)

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC 1992)

Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme (OPRC 1990)

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi (FAL 1965)

Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi (SALVAGE 1989)

Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LOAD LINES 1966)

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi (INMARSAT OA 1976)