Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname

Gemi Sicili Nizamnamesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük

Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü