Karan, H.: “The Coastal States’ International Obligation to Protect Marine Environment against the Ship Source Pollution under the International Law of the Sea” in Mediterranean Coast Guard Functions Forum Annual Conference, Antalya.

Berberoğlu, Ö.: “2001 tarihli UNESCO Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin İncelenmesi”, 20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Urla, İzmir.