DEHUKAM ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde “Kutuplar ve Sularının Tabi Olduğu Hukuki Rejim Hakkında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol ile, TUDAS Belgesi’nde yer alan deniz hukuku alanında araştırma ve eğitim kapasitesinin geliştirilmesi programına uygun olarak, Türkiye’nin kutuplar dahil, kutup suları üzerindeki hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli hukuki zeminin oluşturulmasına yönelik işbirliğine gidilmesi hedeflenmektedir.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

DEHUKAM, benzeri işbirliği protokollerini Türkiye’nin denizcilikle alakalı yetkin kuruluşlarıyla gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir.