DEHUKAM ile 20 yıllık geçmişi bulunan Rodos Deniz Hukuku ve Siyaseti Akademisi arasında işbirliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiş; görüşmeler neticesinde, Rodos Akademisi ile Ankara Üniversitesi arasında 10 Kasım 2014 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında, Rodos Akademisi’ne her sene Temmuz ayında açılan üç haftalık akademik dönem için Türkiye’den öğrenci kabul edilebilmekte, ayrıca DEHUKAM, ders vermek üzere ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarını Rodos Akademisi’nde görevlendirebilmektedir. Bu Protokol ile DEHUKAM’ın uluslararası deniz hukuku arenasındaki farkındalığı artırılmaya çalışılmakta olup, aşağıda ismi geçen Akademi üyesi deniz hukuku araştırma merkezleri ve enstitüleri ile birebir çalışma imkanına kavuşulmuştur:

  • The Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law,
  • The Aegean Institute of the Law of the Sea and Maritime Law,
  • The Law of the Sea Institute of Iceland,
  • The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
  • The Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht University,
  • The Centre for International Law, National University of Singapore,
  • The Korea Maritime Institute.

 

<http://www.virginia.edu/colp/rhodes-academy.html>