TC Dışişleri Bakanlığı’nın destek ve teşvikiyle, 20 yıllık geçmişi bulunan the Rhodes Academy of Oceans Law and Policy (Rhodes Academy) arasında işbirliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiş; görüşmeler neticesinde, Rhodes Academy ile DEHUKAM arasında 10 Kasım 2014 tarihinde DEHUKAM’ın Rhodes Academy’e katılımına yönelik mutabakat zabtı imzalanmıştır. Bu işbirliği kapsamında, DEHUKAM’ın Rhodes Academy’ye her sene Temmuz ayında açılan üç haftalık akademik dönem için Türkiye’den öğrenci kabul edilebilmiş, ayrıca DEHUKAM, ders vermek üzere ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarını Rhodes Academy’de görevlendirebilmiştir. Bu Mutabakat Zabtı ile DEHUKAM’ın uluslararası deniz hukuku arenasındaki farkındalığı artırılmaya çalışılmış olup, aşağıda ismi geçen Akademi üyesi deniz hukuku araştırma merkezleri ve enstitüleri ile birebir çalışma imkanına kavuşulmuştur:

  • The Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law,
  • The Aegean Institute of the Law of the Sea and Maritime Law,
  • The Law of the Sea Institute of Iceland,
  • The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
  • The Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht University,
  • The Centre for International Law, National University of Singapore,
  • The Korea Maritime Institute.

Mutabakat Zabtı üç yıllık yapılmış olup, süresi 10 Kasım 2017 günü sona ermiştir.

Rhodes Academy hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.