Deniz Egemenlik ve Egemenlik Yetki Alanları ile Limanların Tabi Olduğu Hukuki Rejime İlişkin Konferans, 2019

Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisi ve Doğu Akdeniz Çalıştayı, 2018

80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu, 2016 

The 40th Annual Conference of the COLP on the Legal Order in the World’s Oceans: UN Convention on the Law of the Sea, UN Headquarter, New York, USA 2016