The Rhodes Academy of Oceans Law and Policy (the Rhodes Academy) ile DEHUKAM arasında var olan işbirliğinin devamı amacıyla, 28 Şubat 2018 tarihinde DEHUKAM’ın Rhodes Academy’e katılımına ve her yıl Rodos’da düzenlenen yaz programına destek olunmasına yönelik Mutabakat Zaptı yenilenmiştir. Bu işbirliği ile, kaliteli eğitim almış öğrenciler ve genç profesyoneller yetiştirerek, tüm deniz alanlarında hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanabilirliğinin arttırılması ve DEHUKAM’ın dolayısıyla Türk deniz hukuku siyasetinin uluslararası tanınırlığının arttırılması arzulanmaktadır.

İşbirliği sayesinde aşağıda ismi geçen Akademi üyesi deniz hukuku araştırma merkezleri ve enstitüleri ile birebir çalışma imkanına kavuşulmuştur:

  • The Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law,
  • The Aegean Institute of the Law of the Sea and Maritime Law,
  • The Law of the Sea Institute of Iceland,
  • The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
  • The Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht University,
  • The Centre for International Law, National University of Singapore,
  • The Korea Maritime Institute.

İşbirliği kapsamında, DEHUKAM tarafından Rhodes Academy’in üç haftalık akademik dönemi içinde ders vermek üzere en az iki öğretim elemanı görevlendirilecek ve yine bu süre içinde DEHUKAM’ın önerisi ile Türkiye’den öğrenci veya öğrenciler Rhodes Academy’e kabul edilebilecektir.

Mutabakat Zaptı süresiz olarak yapılmış olup, DEHUKAM ya da Rhodes Academy tarafından aksine bir bildirim olmadıkça devam edecektir.

Rhodes Academy hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

DEHUKAM, benzeri işbirliği protokollerini denizcilikle alakalı yetkin kuruluşlarla gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir.