TC Cumhurbaşkanlığı

TC Başbakanlık

TC Adalet Bakanlığı

TC Avrupa Birliği Bakanlığı

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü)

TC Dışişleri Bakanlığı

TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

TC Milli Eğitim Bakanlığı

TC Milli Savunma Bakanlığı

TC Sağlık Bakanlığı (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü)

TC İçişleri Bakanlığı

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Genel Kurmay Başkanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı – Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD)

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK)

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası

Mersin Deniz Ticaret Odası

Gemi Mühendisleri Odası (TMMOB)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO)

Türkiye Barolar Birliği (TBB)

İstanbul Barosu – Deniz Hukuku Komisyonu & Taşıma Hukuku Komisyonu

Ankara Barosu

İzmir Barosu

Türk Armatörler Birliği

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)

Türkiye Denizciler Sendikası

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF)

Dünya Enerji Konseyi – Türk Milli Komitesi Derneği (DEK-TMK)

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER)

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Türk Deniz Araştırma Vakfı (TUDAV)

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TUDEV)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye Adalet Akademisi

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUTÜRBAM)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR)

Milli Savunma Üniversitesi

Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

Türk P ve I Sigorta AŞ (TURK P&I)