Çevre Kanunu

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 

Deniz İş Kanunu

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 

Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

Denizde Zabt ve Müsadere Kanunu

Gemi Sağlık Resmi Kanunu 

Karasuları Kanunu 

Kıyı Kanunu 

Limanlar Kanunu 

Serbest Bölgeler Kanunu

Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu 

Su Ürünleri Kanunu 

Turizm Teşvik Kanunu

Türk Ticaret Kanunu 

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu

Türkiye Sahillerinde Nakliyatın Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname