2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden bir tanesi, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuş ve ardından Deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi maksadıyla YÖK Başkanlığı’nın 05/01/2018 tarih ve 1243 sayılı yazısı ile yüksek lisans programına dair onayı alınmıştır. Hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın belirli sayıda Türk veya yabancı kişinin, sınavla tezsiz yüksek lisans eğitimi alması planlanan bu programda, hukuk fakültesi mezunları ile bilimsel hazırlık programına katılmaları şartıyla diğer fakülte mezunlarından bazılarına, ders aşamasında gösterdikleri performansa bağlı olarak ve doktoraya yönelik çalışma yapabilmeleri maksadıyla tezli yüksek lisans imkânı da verilecektir. 

Program her ne kadar II. Öğretime yönelik olsa da bilhassa yurtdışından gelecek öğretim üyelerinin katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla mesai saatleri içinde de uygulanabilecektir. 

2018 Güz Döneminden itibaren başlayacak olan “Deniz Hukuku II. Öğretim İngilizce Yüksek Lisans Programı”na katılımın ücreti ve diğer şartları, başvuru tarihi ile yapılacak sınavın şekli web sitemiz üzerinden ilan olunacaktır. Bu nedenle programımıza katılmak isteyen adayların web sitemizi takip etmeleri beklenmektedir.

Programa başvuracak adayların okumaları tavsiye olunan kitap listesi için tıklayınız.