2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden bir tanesi, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ile 2015 yılında Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur. DEHUKAM, uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar ve kurslar organize etmek ve bunlara katılım sağlamaktan başka, uluslararası arenada tanınmış kuruluşlarla işbirliğine gitmektedir. DEHUKAM deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amacıyla YÖK Başkanlığı’nın 05/01/2018 tarih ve 1243 sayılı yazısı ile yüksek lisans programına dair onayını takiben Deniz Hukuku II. Öğretim İngilizce Yüksek Lisans Programını yürütmektedir.

Program hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın belirli sayıda Türk veya yabancı kişiye tezsiz yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Bu programda, hukuk fakültesi mezunları ile bilimsel hazırlık programına katılmaları şartıyla diğer fakülte mezunlarından bazılarına, ders aşamasında gösterdikleri performansa bağlı olarak ve doktoraya yönelik çalışma yapabilmeleri maksadıyla tezli yüksek lisans imkânı da verilecektir.

Program her ne kadar II. Öğretime yönelik olsa da bilhassa yurtdışından gelecek öğretim üyelerinin katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla mesai saatleri içinde de uygulanabilmektedir.

Programın içerdiği otuzdan fazla ders temel olarak üç önemli alanda toplanmaktadır: (i) Uluslararası Deniz Hukuku, (ii) Deniz Ticareti Hukuku ve (iii) Deniz Güvenliği Hukuku. DEHUKAM bu programla, özellikle deniz güvenliği ve emniyeti hukuku alanında, hukuk fakültesi mezunları dışında, sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri personeli ile liman güvenliğini sağlamaya yönelik personelin faydalanmasını hedeflemektedir.

DEHUKAM, Türkiye’deki yabancı büyükelçilikler veya her türlü kuruluş ile programın desteklenmesi amacıyla yabancı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularındaki işbirliğine yönelik protokollerin müzakere edilmesine açıktır. Programda dersler, her biri alanlarında uzman ve/veya o alandaki uygulamada ehil Türk ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

“Deniz Hukuku II. Öğretim İngilizce Yüksek Lisans Programı”na katılımın ücreti ve diğer şartları, başvuru tarihi ile yapılacak sınavın şekli web sitemiz üzerinden ilan olunacaktır. Bu nedenle programımıza katılmak isteyen adayların web sitemizi takip etmeleri beklenmektedir.

Programa başvuracak adayların okumaları tavsiye olunan kitap listesi için tıklayınız.