Rhodes Academy ile DEHUKAM arasında 7 Ocak 2015 tarihinde DEHUKAM’ın Rhodes Academy’e katılımına yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır. Taraflarını doğrudan hukuki borç altına sokmayan bu iyiniyet anlaşması ile Üniversitemizin, “Katılımcı Sponsor” olarak ödeme yapması ve bu süre boyunca en az bir Üniversite mensubunu, Temmuz ayında açılan üç haftalık akademik dönem için ders vermek üzere görevlendirmesi gerekmektedir.