İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıta İlişkin Genelge

İthal Edilen Gemilerin TUGS’a Kayıtları Hakkında Genelge

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Genelgesine Ek Genelge

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Genelgesine Ek-2 Genelge

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Tavsiye Kararlarının İç Hukukumuza Aktarılması Hakkında 2010/8 Sayılı Genelge

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmeleri Gereği Yapılacak Zorunlu Bildirimler ve Raporlar Hakkında 2011/1 Sayılı Genelge

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmeleri Gereği Yapılacak Zorunlu Bildirimler ve Raporlar Hakkında 2011/1 Sayılı Genelge Ekleri

2010/23 Sayılı Uluslararası Denizcilik Örgütü Stratejisi Hakkında Genelge

5312 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Gemilerin Bildirimde Bulunacağı Yerler Hakkında Genelge