Editör 

Prof. Dr. Hakan KARAN – Ankara Üniversitesi

 

Yardımcı Editörler 

Yrd. Doç. Dr. Sami AKSOY – Yaşar Üniversitesi

Ar. Gör. Kübra VAR TÜRK – Ankara Üniversitesi

 

Editörler Kurulu 

Prof. Dr. Hakan KARAN – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Çınar ÖZEN – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU – Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail DEMİR – Ankara Üniversitesi

 

Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Yücel ACER – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar AKAN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT – İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. David J. ATTARD – IMO International Maritime Law Institute (IMLI)

Prof. Dr. Yalçın ÇAKALIR – Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Prof. Dr. Sezer ILGIN – İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İnci KANER – Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim KAYA – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY – İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. John Norton MOORE – University of Virginia Center for Oceans Law and Policy (COLP)

Prof. Dr. Ademuni-Odeke – Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Melda SUR – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Zehra ŞEKER OĞUZ – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut TURHAN – Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Samim ÜNAN – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU – İstanbul Üniversitesi