DEHUKAM ile Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA) arasında 19 Haziran 2017 tarihinde imzalanan Eğitim Protokolü çerçevesinde, MTA’nın yürüttüğü deniz araştırmalarıyla alakalı olarak MTA personelinin hukuki bilgilerini arttırmak maksadıyla oluşturulan proje kapsamında “deniz alanlarının hukuki statüsü” konusunda MTA’da 10 – 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında sertifikalı bir meslek içi eğitim programı düzenlenmiştir.