“Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi (TUDAS)” uyarınca “deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme” maksadıyla kurulan DEHUKAM’ın deniz hukukçusu yetiştirebilmesine vesile olabilmek adına, ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleriyle işbirliğine gidilmesinin, uzmanlık kütüphanesi oluşturulmasının, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlenmesinin ve var olan konferanslara katılınmasının, mesleki kurslar açılmasının sağlaması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.