DEHUKAM – Kalkınma Bakanlığı Projesi 2017

Maden Tetkik ve Arama Kurumu – Deniz Hukuku Sertifika Programı 2017

Başbakanlık Tanıtma Fonu – Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması Projesi 2016