TÜBİTAK 1001 Projesi: DEHUKAM Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Enerji Kaynaklarıyla İlgili Egemen Yetkilerinin Araştırılması Projesi 2019-2021

DEHUKAM – Kalkınma Bakanlığı Projesi 2017

Maden Tetkik ve Arama Kurumu – Deniz Hukuku Sertifika Programı 2017

Başbakanlık Tanıtma Fonu – Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması Projesi 2016