DEHUKAM – Kalkınma Bakanlığı Projesi 2017

Maden Tetkik ve Arama Kurumu Deniz Hukuku Sertifika Programı

80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu

Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması Projesi