Genel

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 90

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde “Akdeniz’in Yeni Jeopolitiği, Denizde Egemenlik ve Kıyı Güvenliği” Temalı Panel Düzenlenecektir

by DEHUKAM

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde 17 Ocak 2020 tarihinde14:00-16:30 saatleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürlüğü koordinesinde Serdar Köksoy Amfisi B salonunda alana ilgi duyan akademisyen ve dinleyicilerin fikir alışverişinde bulunabilmeleri maksadıyla “Akdeniz’in Yeni Jeopolitiği, Denizde Egemenlik ve Kıyı Güvenliği” temalı panel icra edilecektir. Panelde DEHUKAM Müdürü Prof. Dr. Hakan Karan DEHUKAM’ı temsilen katılacaktır. Katılmak isteyenlerin […]

“Delimitation of Maritime Areas” Dersi Kapsamında Öğrenciler Arasında Münazara Gerçekleştirilmiştir (8 Ocak 2020)

by DEHUKAM

DEHUKAM organizasyonuyla gerçekleştirilen Deniz Hukuku İngilizce İkinci Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Programları kapsamında, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Sayın Büyükelçi Çağatay Erciyes tarafından verilen “Delimitation of Maritime Areas” dersinde öğrenciler arasında münazara gerçekleştirilmiştir.

8 Ocak 2020 Tarihli ve 31002 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında

by DEHUKAM

8 Ocak 2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve manevra yardımı yapmak üzere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu […]

DEHUKAM Deniz Hukuku (İngilizce) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına Başvuru İşlemleri ve Bilimsel Değerlendirme Sınavları Hakkında

by DEHUKAM

Başvuru: 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Deniz Hukuku (İngilizce) II. Öğretim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurular, 06 – 17 Ocak 2020 tarihleri arasında aktif olacak <https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx> linkinden, yalnızca elektronik (online) olarak yapılacaktır.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programları kontenjan, başvuru kılavuzu ve kayıt işlemleri hakkındaki duyurusuna ulaşmak için tıklayınız. Bilimsel […]

Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı: İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu Kapsamında DEHUKAM Özel Oturumu “Denizde İnsan Hakları” (11 Ocak 2020, Ankara)

by DEHUKAM

Ankara Barosu tarafından 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde “Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı” düzenlenecektir. Kurultayın teması “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu”  olup, DEHUKAM ile Ankara Barosu’nun müştereken organize ettiği “Deniz’de İnsan Hakları” özel oturumu 11 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. “Deniz’de İnsan Hakları” özel oturumunun programına ulaşmak için tıklayınız. Kurultay […]

Deniz Hukuku Alanındaki Yüksek Lisans Tez Savunmaları Gerçekleşti

by DEHUKAM

Deniz Hukuku alanında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda isimleri yer alan yüksek lisans tezleri savunulmuştur: – Deniz İş Konvansiyonu Kapsamında Gemi Adamının Terki ve Sonuçları, Yazar: İzel Varan, Tez Danışmanı: Prof. Dr.  Hakan Karan – Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Türk Hukukundaki Uygulaması, Yazar: Sıdıka Deniz Akbaş, Tez Danışmanı: Doç. Dr. […]

13 Aralık 2019 Tarihli ve 30977 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ Hakkında

by DEHUKAM

13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmî Gazete’de; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerine ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, sektörün sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve […]

Türkiye ve Libya Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma İmzalandı.

by DEHUKAM

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”,  1815 sayılı ve 6 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmıştır. Bkz. 6 Aralık 2019 Tarihli ve 30791 Sayılı Resmî Gazete. 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına […]

27 Kasım 2019 Tarihli ve 30961 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği Hakkında

by DEHUKAM

27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de, deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla “Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete: Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

19 Kasım 2019 Tarihli ve 30953 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında

by DEHUKAM

19 Kasım 2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de, deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacına yönelik “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 19 Kasım 2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği