Genel Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 24

11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kanunlar Hakkında

by DEHUKAM

11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan uygun bulma kanunlarıyla, Ukrayna Bakanlar Kurulu ile uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, Katar Devleti Hükümeti ile gemiadamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları uluslararası sözleşmesi uyarınca belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ile balıkçılık ve su ürünleri alanında protokol onaylanmıştır. 11 […]

“Akdeniz için Birlik – Mavi Ekonomi Bölgesel Paydaşlar” Konferansı Hakkında

by DEHUKAM

“Akdeniz için Birlik – Mavi Ekonomi Bölgesel Paydaşlar” Konferansı 29-30 Kasım 2017 tarihinde  İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleştirilecektir. http://www.med-vkc-blueconomy.org/events/ufm-blue-economy-stakeholders-conference/ linkini ziyaret ederek konferans gündemini inceleyebilir ve konferans için kayıt yaptırabilirsiniz. Söz konusu konferansa kayıt için son gün 10 Kasım 2017’dir.

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Değişiklik Yönetmelikleri Hakkında

by DEHUKAM

17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Uygulama Yönetmeliği’nin kıyı tesisi acil müdahale planı hakkındaki 23. maddesine Bakanlık onayına ilişkin fıkralar eklenmiştir. Ayrıca, 17 Ekim 2017 tarihli ve […]

DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAMDER) Hakkında

by DEHUKAM

Danışma Kurulu’nun 07.04.2016 tarihinde yaptığı toplantıda, Deniz Hukuku Dergisinin çıkarılması hususunda tavsiye kararı alınmıştır. Bu kapsamda, DEHUKAM tarafından 2018 yılından itibaren yılda (Ocak ve Temmuz aylarında) iki sayı olmak üzere, hakemli “DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’nin (DEHUKAMDER)” yayınlanması için gerekli hazırlıklara başlanmış olup, yayım işlerinin Legal Yayıncılık tarafından üstlenileceğine dair, “Legal Yayıncılık AŞ” ile protokol yapılmıştır. […]

31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de Yayınlanan 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

by DEHUKAM

31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete: 2017/10522  1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar