Gemi Bağlama Limanlarının Tabi Bulundukları Gemi Sicil Dairelerinin Coğrafi Sınıflarının Belirlenmesine Dair Karar

Karasularının Genişliği ile İlgili Olarak Karadeniz ve Akdeniz’de Mevcut Olan Durumun Sürdürülmesine İlişkin Karar

Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi Hakkında Karar

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Yatların Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara Hizmete ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar