Posts by DEHUKAM

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 28

13 Nisan 2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Hakkında

by DEHUKAM

13 Nisan 2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan tebliğ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 13 Nisan 2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete: […]

Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı Anketi Hakkında

by DEHUKAM

Yüksek Öğretim Kurulu’nun onayıyla, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından, 2018 Güz Dönemi’nden itibaren “(İngilizce-İkinci Öğretim) Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı” hayata geçirilecektir. Hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın belirli sayıda Türk veya yabancı kişinin, sınavla tezsiz yüksek lisans eğitimi alması planlanan bu programda, hukuk fakültesi mezunları ile bilimsel hazırlık […]

11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kanunlar Hakkında

by DEHUKAM

11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan uygun bulma kanunlarıyla, Ukrayna Bakanlar Kurulu ile uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, Katar Devleti Hükümeti ile gemiadamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları uluslararası sözleşmesi uyarınca belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ile balıkçılık ve su ürünleri alanında protokol onaylanmıştır. 11 […]

“Akdeniz için Birlik – Mavi Ekonomi Bölgesel Paydaşlar” Konferansı Hakkında

by DEHUKAM

“Akdeniz için Birlik – Mavi Ekonomi Bölgesel Paydaşlar” Konferansı 29-30 Kasım 2017 tarihinde  İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleştirilecektir. http://www.med-vkc-blueconomy.org/events/ufm-blue-economy-stakeholders-conference/ linkini ziyaret ederek konferans gündemini inceleyebilir ve konferans için kayıt yaptırabilirsiniz. Söz konusu konferansa kayıt için son gün 10 Kasım 2017’dir.

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Değişiklik Yönetmelikleri Hakkında

by DEHUKAM

17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Uygulama Yönetmeliği’nin kıyı tesisi acil müdahale planı hakkındaki 23. maddesine Bakanlık onayına ilişkin fıkralar eklenmiştir. Ayrıca, 17 Ekim 2017 tarihli ve […]