8 Ocak 2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve manevra yardımı yapmak üzere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetleri vereceklerin sahip olması gereken vasıfları belirlemek ve gerekli yetkilendirme ve denetimleri yapmak amacına yönelik “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

8 Ocak 2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmî Gazete:

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik