Ankara Barosu tarafından 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde “Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı” düzenlenecektir. Kurultayın teması “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu”  olup, DEHUKAM ile Ankara Barosu’nun müştereken organize ettiği “Deniz’de İnsan Hakları” özel oturumu 11 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

“Deniz’de İnsan Hakları” özel oturumunun programına ulaşmak için tıklayınız.

Kurultay ilgilenen herkesin katılımına açık olup, ücretsizdir.