27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de, deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla “Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete:

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği