19 Kasım 2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de, deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacına yönelik “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

19 Kasım 2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete:

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği