7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1754 sayılı karar gereğince “Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği” yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmeliğinin 5. maddesinde, DEHUKAM, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete:

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği