Center for Oceans Law and Policy (COLP) 43. Yıllık Konferansı (Malmö, İsveç 14-17 Mayıs 2019)

by DEHUKAM

Center for Oceans Law and Policy (COLP) tarafından, 14-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Malmö’de, “Ulusal Yargı Yetkisi Dışındaki Alanlarda Biyolojik Çeşitlilik: Zorluklar & Potansiyel Çözümler (Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Intractable Challenges & Potential Solutions) isimli konferans gerçekleştirilecektir.

Konferansa ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.