DEHUKAM Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında, “IMO Sorumluluk ve Tazminat Rejimi ile P&I Sigortaları” hakkında Workshop,  22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 

Workshop, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Kıdemli Hukuk Müşaviri Jan Engel de Boer ve P&I Kulüpleri Uluslararası Grubu Mensubu David Baker tarafından yürütülmüştür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ilgili kamu kurumlarından Workshop’a katılım sağlanmıştır.

DEHUKAM Workshop hakkında ayrıca bkz. “IMO What’s New”.