10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi değiştirilmiştir.

19 Ekim 2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazete:

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik