Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAMDER), 2018 yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır. DEHUKAMDER ulusal hakemli bir dergi olup, Ocak ve Temmuz’da olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır.

Dergimiz Legal Yayıncılık tarafından basılmaktadır. Legal Yayıncılık kullanıcılarına dijital olarak da erişim imkanı sağlanmaktadır. Bununla birlikte derginin ULAKBİM Hukuk Veri Tabanı Dergi Listesinde yer almasına yönelik işlemler sürmektedir.

Dergimiz deniz hukuku alanında Türkçe veya İngilizce kaleme alınmış makale, çeviri, kitap tanıtımı, karar tahlili gibi eserlere açıktır. Yayımlanmak üzere teklif olunan eserler, ilk olarak yayın ilkelerine uygunluk denetiminden geçirilmekte, ardından iki hakeme gönderilmektedir. Eserlerin Türkçe veya İngilizce tercümelerine de dergimizde yer verilmesi hedeflenmektedir.

DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi künyesi, yayın İlkeleri, ayrıca DEHUKAM’ın amacı, ulusal/uluslararası faaliyetleri ve işbirlikleri hakkında internet sitemizden ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz. Ayrıca Legal Yayıncılık internet sitesi üzerinden Dergimizin yayımlanan ilk sayısını (Ocak 2008) inceleyebilirsiniz.

Dergimize göndermek istediğiniz eserlerinizi, dehukam@ankara.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişim bilgileriniz ile birlikte bize ulaştırabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hakan Karan (Editör)
Dr. Sami Aksoy (Editör Yrd.)
Ar. Gör. Kübra Var Türk (Editör Yrd.)