Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı Olağan Toplantısı 07-08 Mayıs 2018 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kurul üyelerinden Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) adına Dr. Sami AKSOY katıldı.

İki gün süren etkinlikte, özellikle 2017 yılı Kurul kararlarına istinaden yapılan işlemler, TUDAS (Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi) belgesinin uygulama eylem planı kapsamında icra edilen faaliyetler, Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Programının (UDAP) onay süreci, Avrupa Birliği tarafından başlatılan “Mavi Büyüme” faaliyetleri ve ülkemize etkileri, Karadeniz’de Çeşme araştırma gemisi ile icra edilecek bilimsel araştırmalar ve Kurul üyeleri tarafından son bir yılda gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Bu kapsamda toplantıda Dr. Sami AKSOY tarafından DEHUKAM’ın yürüttüğü işbirlikleri, 2018/2019 Güz döneminde başlayacak İngilizce Deniz Hukuku yüksek lisans programı ve 2018’in Ekim ayında gerçekleştirilecek sualtı kültür varlıklarının hukuki statüsü hakkındaki uluslararası çalıştay hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca toplantı sonucu 2018 yılı Kurul kararları da oluşturuldu. Kararlarda bu alanda araştırmacı yetiştirilmesi açısından Deniz Hukukunun ülkemiz açısından önemi bir kez daha vurgulandı.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilir, 2018 yılı Kararları hakkında ise, ilerleyen günlerde Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı internet sitesini (http://www.shodb.gov.tr/shodb_esas/index.php/tr/) ziyaret edebilirsiniz.