11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan uygun bulma kanunlarıyla, Ukrayna Bakanlar Kurulu ile uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, Katar Devleti Hükümeti ile gemiadamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları uluslararası sözleşmesi uyarınca belgelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ile balıkçılık ve su ürünleri alanında protokol onaylanmıştır.

11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete:

7044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7050 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun