17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Uygulama Yönetmeliği’nin kıyı tesisi acil müdahale planı hakkındaki 23. maddesine Bakanlık onayına ilişkin fıkralar eklenmiştir.

Ayrıca, 17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile atık kabul tesislerine ilişkin birtakım değişiklikler yapılmıştır.

 

17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmi Gazete:

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik