Merkezimiz tarafından “1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesinin Ekinde Yapılan Değişiklikler” isimli konvansiyon metninin tercümesi yapılmış olup, ilgili metnin tercümesi TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gönderilmiştir.