31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete:

2017/10522  1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar