28 Temmuz 2017 Tarihli ve 30137 Sayılı Resmî Gazete:

2017/10477 Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük