5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazete:

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği