8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete:

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik