DEHUKAM İLE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Deniz yetki alanlarımız başta olmak üzere tüm kıyı ötesi alanların jeolojik yapısının araştırılması, yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılması, kıyı ve kıyı ötesi alanlarla ilgili bilgi ve bilimsel altyapı hizmetlerinin üretilmesi, çevre koruma bilinciyle modern teknolojilerden yararlanılarak üretilen bilimsel altyapı bilgilerinin sağlıklı ve seri bir şekilde kamuoyuna sunulmasını amaçlayan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bu hedefler doğrultusunda ülkemizin çağa uygun bir araştırma gemisi ihtiyacını karşılamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğinde “MTA ORUÇ REİS” araştırma gemisi inşa edilerek 28 Mart 2015’te törenle denize indirilmiştir. Türkiye’nin ilk yerli sismik araştırma gemisi niteliğini taşıyan, tasarımı yüzde yüz yerli ve tamamen Türk mühendislerinden oluşan dizayn ekibi tarafından gerçekleştirilen “MTA ORUÇ REİS” donatım ve test-kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2017 yılı içerisinde hizmete girmesi beklenmektedir.

“MTA ORUÇ REİS” araştırma gemisinin görevi, modern bilimsel ekipman donanımıyla Türkiye deniz yetki alanları başta olmak üzere, dünya denizlerinde doğal kaynakların aranması, karalardaki jeolojik yapıların denizlerdeki devamlılığının tespiti, deprem, iklim değişikliği, alt yapı hizmetleri üretmek ve bu amaçla su kolonun, deniz dibi ile dip altının özelliklerini araştırma faaliyetleri icra etmektir. “MTA ORUÇ REİS” araştırma gemisinin hizmete girmesiyle, Türkiye gerek ulusal deniz yetki alanlarında, gerek açık denizlerde yapacağı çalışmalarla Türk denizciliğine önemli katkı sağlayacaktır.

TC Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Üniversitemiz bünyesinde, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile MTA Genel Müdürlüğü arasında 28 Mart 2017 tarihinde Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ve DEHUKAM Müdürü Prof. Dr. Hakan Karan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle DEHUKAM’ın MTA’ya deniz hukuku alanında destek sağlaması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, MTA tarafından yürütülen yurtiçi ve yurtdışı deniz araştırmalarının hukuki altyapısının oluşturulması, MTA personelinin yürüttükleri deniz araştırmalarıyla alakalı hukuki bilgilerini arttırmak maksadıyla eğitilmesi, ortak çalışma projelerinin oluşturulması, var olan projelere katılım sağlanması, çalıştay ve kurslar düzenlenmesi konularında mutabakata varılmıştır.

DEHUKAM, benzeri işbirliği protokollerini Türkiye’nin denizcilikle alakalı yetkin kuruluşlarıyla gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir.

İlgili link için tıklayınız.