“I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yine ODTÜ Ankara kampüsünde gerçekleştirilmişti. Türkiye’deki tüm deniz ile ilgili kurum ve kuruluşların temsil edildiği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Ve Koordinasyon Kurulu (KURUL)’nun 2015 yılı toplantısında, Türkiye’de deniz bilimleri alanında sürekli toplantı ve konferansların yapılmasının önemi vurgulanmıştır. 2015 yılı KURUL toplantısında alınan karar uyarınca 2016 yılı içinde Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı adı altında bir konferans düzenlenmesi, düzenlenecek bu konferansa Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapması önerilmiştir. Deniz bilimlerinde faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve araştırmacıları bir araya getirmeyi, ulusal düzeyde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları paylaşmayı, ileriye dönük hedeflerin tartışılmasını sağlamayı amaçlayan bu konferansa Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İnşaat Bölümü 2016 yılı için ev sahipliği yapmayı kabul etmişlerdir. Dileğimiz birincisinden tam 15 yıl sonra tekrarlanan bu konferansın sürekli hale gelmesi, her iki yılda bir başka bir kurumun ev sahipliğinde tekrarlanmasıdır” (http://www.denizbilimlerikonferansi2016.com/hakkinda.html)

Program ve ayrıntılı bilgi için: http://www.denizbilimlerikonferansi2016.com/