Duyurular

19 Eylül 2019 Tarihli ve 30893 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “1974 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

1974 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesinde değişiklik yapılmasını öngören ve 6990 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “1974 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolü”nün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir. “1974 tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu […]

Türkiye Barolar Birliği “Kıbrıs’ta Son Söz” Paneli (Ankara, 20-21 Eylül 2019)

Türkiye Barolar Birliği tarafından 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Kıbrısta Son Söz” isimli panel düzenlenecektir. Panele, DEHUKAM’ı temsilen merkez müdürümüz Prof. Dr. Hakan Karan konuşmacı olarak katılacaktır. Panele ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Güvenlik Kongresi (Ankara, 19-20 Eylül 2019)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde alanında uzman isimlerin bir araya gelmesiyle 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında uluslararası güvenliğin kuram, yöntem ve uygulama üzerinden tartışılacağı uluslararası bir kongre düzenlenecektir. Kongre’nin paydaşları arasında DEHUKAM da yer almaktadır. Kongre’ye ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.